برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریع

حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریع

با این حرکات یوگا سریع تر چربی ها را بسوزانید. ترکیب تمرینات یوگا و تمرینات کششی به شما کمک می کند عضلات زیبایی را بسازید. این حرکات موثر هستند چون هر تمرین کل عضلات بدنتان را درگیر می کند و احتیاج به تعادل دارد (باید از یوگا ممنون بود). این حرکات را دو روز در هفته (دو روز با فاصله) انجام دهید تا اثر آن را ببینید و کم کم ۴ روز در هفته انجام دهید. البته لازم به توضیح است قبل از شروع انجام حرکات اصلی در ورزش هر نوع ورزشی! حتما حتما باید بدن و عضلات خود را گرم کنید! و در پایان نیز حتما حتما باید چند دقیقه ای بدن خود را اصطلاحا سرد کنید!! هدف از ورزش حفظ سلامتی است! سلامتی خود را به خطر نیاندازید! گرم کردن و سرد کردن دو رکن اصلی است!
حرکت اول . از پهلو خم شدن با دمبل
این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی تنه، شانه ها ، همسترینگ و داخل ران کار می کند.
دمبل های ۲ تا ۴ کیلویی بسته به توانتان در دست بگیرید. بایستید پاها را بیش از عرض شانه ها باز کنید حدود ۱۲۰ سانتی متر، پای چپ را ۹۰ درجه به بیرون بگذارید ( به پای چپ تصویر A دقت کنید ) دست راستتان را بالا ببرید (تصویر A). به سمت چپ خم شوید دمبل دست چپتان باید به قوزک پای چپتان برسد.(تصویر B) بلند شوید دست راست همچنان بالا باشد. ۱۲ تا ۱۵ بار تکرار کنید و سپس سمت مخالف را تکرار کنید. بین هر ست ۳۰ ثانیه استراحت کنید.
8821 حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریعحرکت دوم. خم شدن رو به پایین و شنا
این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی تنه، شانه ها ،عضلات سینه ، عضلات پشت کتف، کمر، همسترینگ و کار می کند.
چند سانت عقب تر از بوسا (بوسا BOSU یک وسیله ورزشی برای ورزش های تعادلی است همانطور که در شکل میبینید مثل توپ آبی رنگی است که از وسط بریده شده باشه) بایستید. خم شوید و کف دست ها را با فاصله روی برآمدگی بوسا بگزارید و باسنتان را بالا بکشید (تصویر A) با کف دست ها و پاشنه پا فشار بیاورید و باسنتان را بالا بکشید . دست راستتان را چند سانت جلو تر از بوسا بگذارید و سپس پای راستتان را روی آن قرار دهید. و بعد از آن دست و پای چپتان را (تصویر B). حرکت شنا را مانند تصویر C انجام دهید. دوباره به حات اول A برگردید. این شد یک تکرار . دو ست ۸ تا ۱۰ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.
8831 حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریعحرکت سوم . حرکت قایقی
این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی کل عضلات تنه کار میکند.
ابتدا روی زمین دراز بکشید. زانوهایتان را در قفسه سینه جمع کنید سرتان را بلند کنید و زانوهایتان را با دست بگیرید.(تصویر A). پشت خود را بلند کنید و سعی کنید تعادل خود را نگهدارید (تصویرB) همانطور که بلند شدید بمانید و سپس پاهایتان را صاف کنید و دستانتان را باز کنید مانند تصویرC. سه ثانیه مکث کنید پاها را جمع کرده عکس مرحله قبل را انجام دهید تا به حالت اول برگردید. این شد یکبار. ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.
8841 حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریعحرکت چهارم . شیرجه و غلتیدن
این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی کمر و عضلات پشت باسن کار می کند.
میله وزن داری را ۶۰ سانت جلوتر از بوسا بگذارید. دمر بخوابید باسن و شکمتان روی بوسا باشد. پاها را کمی از هم باز کنید. کف دستتان را روی میله بگذارید و تا جایی که امکانش هست پاهایتان را بالا ببرید.(A) به آرامی میله را به سمت بوسا بغلتانید و در همین حین پاهایتان را پایین بیاورید.(B) دوباره به حالت اول برگردید. این شد یک تکرار. این حرکت را در ۳ ستت ۱۲ تا ۱۵ تایی و ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید.
8851 حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریعحرکت ۵٫ خیز به جلو و پارو زنی یک طرفه
این حرکت را در ۳ ست ۱۲ تا ۱۵ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی کمر، همسترینک ، عضلات پشت باسن و ماهیچه چهارسر کار می کند
یک دمبل ۳ تا ۵ کیلویی در دست راستتان بگیرید. بایستید پاها را کنار هم جفت کنید. دستها در کنار بدن. با پای چپ به جلو بروید تا زانوی چپ شما زاویه ۹۰ درجه داشته باشد. بالا تنه خود را تا جای امکان به زانوی چپتان نزدیک کنید و در همین حین دست چپتان را نیز بالا بیاورید. دمبل را راحت در دستتان بگیرید تصویر (A). دست راست خود را بالا بیاورید آرنج را خم کرده به گونه ای که آرنج از بدنتان بالا بزند. (تصویرB) این یک تکرار. بدون اینکه بایستید حرکت بالا پایین دست راست را مانند پارو زدن تکرار کنید تا ۱۲ ، ۱۵ تکرار سپس به حالت اولیه برگرید و همین عملیات را با طرف دیگر انجام دهید. این شد یک ست. ۳ ست انجام دهید با استراحت های ۳۰ ثانیه بین هر ست.
دستی که دمبل دارد و باهاش حرکت را انجام میدهید حتما نزدیک بدنتان بگیرید.
8861 حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریعحرکت ۶ . درگیر کردن عضله سه سر
این حرکت را هر طرف یک ست ۱۵ تا ۲۰ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی تنه ، عضلات سه سر، همسترینگ و ماهیچه چهار سر کار می کند
وزنه ۲ تا ۴ کیلویی را در دستانتان بگیرید. بایستید پاها کنار هم، دستها کنار بدن. پنجه پای راست را حدود ۳۰ سانتی متر پشت سر خود روی زمین بگزارید(A). رو به جلو خم شوید و پای راست خود را هم بالا بیاورید تا بدنتان به شکل T در بیاید. آرنج دستانتان را خم کنید تا دنبل ها زیر شانه هایتان قرار گیرند.(B) بازوی خود را بی حرکت نگهدارید و آرنج ها را به سمت عقب باز کنید تا دنبل ها در کنار پایتان قرار گیرند (C) دوباره آرنج ها را خم کنید مانند B این شد یک تکرار. ۱۵ تا ۲۰ بار بدون آنکه پایتان را زمین بگذارید تکرار کنید . و بین هر ست ۳۰ ثانیه استراحت کنید. سپس طرف دیگر.
8871 حرکات یوگا برای لاغری و چربی سوزی سریعحرکت ۷ . عضله دو سر بازویی
این حرکت را هر طرف یک ست ۱۵ تا ۲۰ تایی با ۳۰ ثانیه استراحت بین هر ست انجام دهید
روی شانه ها ، عضلات دو سر، عضلات پشت باسن، همسترینگ و داخل و خارج ران کار می کند.
در هر دو دست خود یک دمبل ۲ تا ۵ کیلویی بگیرید و بایستید پاها را حدود ۱۲۰ سانت از هم باز کنید. پای چپتان را ۹۰ درجه رو به بیرون بگذارید(یعنی پنجه پا رو به بیرون قرار گیرد) باسن و شانه ها رو به جلو باشند و زانوی چپ را ۹۰ درجه خم کنید. دست ها را از شانه ها به طرفین باز کنید (A). بازو ها موازی با زمین باشند و آرنج ها را به گونه ای خم کنید که دمبل ها روی شانه هایتان قرار گیرند.(B) به آرامی آرنج ها را به حالت قبل برگردانید. ۱۵ تا ۲۰ تکرار انجام دهید ۳۰ ثانیه استراحت کنید و در طرف دیگر تکرار کنید.

منبع : برندزلینک

www.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 16 اسفند 1392 ساعت 1:12

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0