برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

نقاشي‌‏هاى ديوارى

نقاشي‌‏هاى ديوارى

تصاوير كاخ عمره‏

موضوعاتى كه نقاش در حمام قصر به تصوير كشيده، اين فكر را به ذهن ما القا مي‌‏كند كه هدف از ساختن اين مجموعه كه مختص خليفه و اطرافيان وى بوده، چيست؟ تمامى ديوارها با نقاشي‌‏هاى رنگى كه مناظر شكار را نشان مي‌‏دهد، پُر شده و يا بعضاً شكار و سر بريدن آهو، بدون اين‌كه خود شكارچى را به خوبى نشان دهد. همچنين، مناظر حمام كردن، ورزش كردن، درگيرى و كشتى گرفتن و يا تصاوير زنان برهنه، در حالت‏‌هاى مختلف، كه در برگيرنده‌ي تصاويرى اين‏‌چنين است را، نشان مي‌‏دهد. همچنين نقاشي‌‏هايى از الهه‌‏هاى اسطوره‌‏اى يونان كه در فلسفه و شعر مطرح شده است. سه موضوعى كه به‌‏صورت مستقل در اين تصاوير عرضه شده و بايد بررسى شوند، عبارت‌اند از: 1ـ منظره‌ي آسمان كه با ستارگان و سياره‌‏ها، مزين شده و در داخل گنبد رختكن، حمام رسم شده كه در واقع، يك تصوير رمزى از آسمان و اجرام سماوى است كه بر درك مستقيم عقل از ظواهر طبيعى دلالت دار
. 2ـ در انتهاى رواق وسطى تالار يك ورودى بزرگ قرار دارد. يك تصوير از خليفه روى ديوار كشيده شده كه، خليفه روى تخت نشسته و هاله‌‏اى صورت وى را فراگرفته و همراهان وى نيز حضور دارند. در اين منظره تصاوير حيوانات وحشى دريايى و تصوير پرندگان آبى وجود دارد. همچنين يك نوشته‌‏اى وجود دارد كه به اسم خليفه اشاره مي‌‏كند. اين نوشته در دوره‌ي عالم موزيل، از بين رفت، بدون اين‌كه كسى توانسته باشد آن را بخواند. هر كدام از اين قطعات شامل يك منظره، از مناظر كار روزمره است، مانند كوزه‌‏گرى، نجّارى، كشاورزى و غيره مي‌‏باشد.

3ـ منظره‌ي سوم كه باعث جدل و گفت‌وگو شده، تصوير شش نفر از پادشاهان است كه با نوشته‏‌هاى عربى و يونانى نگاشته شده. چهار تا از اين تصاوير شناخته شده‌‏اند كه عبارتند از: كنستانتين آخرين پادشاه گوتيك و اسپانيا، نجاشى پادشاه حبشه و خسرو پرويز پادشاه ساسانى. و اعتقاد بر اين است كه دو پادشاه آخرى، امپراطور چين و حاكم هندوستان يا تركيه هستند. اين تصاوير نمونه‌ي واضحى از مفهوم زيبايى در نزد اعراب بود و حتى تا دوره‌ي ايوبيان، نيز وجود داشت، و از مناظر زيبا و موردپسند در شعر عربى به شمار مي‌‏رفت.اين اصولِ رسم در قصر عمره، تأثيرات كلاسيك روى آن را به ما نشان مي‌‏دهد، اين تأثيرات از آثار دوره‌ي رومى و بيزانسى باقي‌‏مانده بود كه بعداً به آرامى كنار گذاشته شد. اما شخصيت هنرمند عربى، به شكل واضحى در انجام تغييرات و گسترش هنر، به‌‏خصوص در شكل‌‏گيرى ماهيت هنر بشرى تجلى كرده و با مفهوم هنر عربى منسجم گرديد. اين درخشندگى به‏‌صورت بارزى در هنر سوريه، و هنر مسيحى آشكار شد.
تصوير و تزيينات در كاخ حير غربى‏


تزيينات قصر حير غربى از تزييناتى تشكيل شده كه در چهارچوب درب قصر به كار رفته است. و همچنين تزيينات ديوارى قصر را شامل مي‌‏شود كه با سنگ مرمر سياه رنگ و مفرغ و تصاوير رنگى بزرگ، به وجود آمده است. آن‏‌چه كه در ذيل مي‌‏آيد، تشريح نمونه‌‏هايى از اين هنرهاست. مجموعه‌‏هاى تزيينى گچى به ارتفاع 45/14 متر وجود دارند كه روى دو برج مشرف به تنها ورودى شرقى قرار گرفته‌‏اند. اين قطعات تزيينى انبوه، ما را به ياد سبك‌‏هاى تزيينى ساسانى مي‌‏اندازد كه به صورت نقش‏‌هايى، روى پارچه‌‏هاى متداول آن زمان شايع بود. استفاده از گچ براى تزيين را، اولين بار ساسانيان متداول كردند. و اين انبوه تزيينات به مفهوم عربى اسلامى آن، كه در تزيينات رسوخ كرده، تفسير مي‌‏كند. كه عبارت است از پُر نمودن جاهاى خالى در تصوير. اين تزيينات گياهى، از برگ‏‌ها، خوشه و ساقه‏‌هاى انگور تشكيل شده است. همچنين موضوعات هندسى مختلفى را شامل مي‌‏شود كه بعضى از آن‏‌ها با كاشي‌‏هاى شيشه‌‏اى در دو زاويه، بالاى ورودى را به‌‏صورت قوس مدوّر پوشانيده است. تابلوهاى تزيينى كه اكنون هم موجود است، دو تصوير بزرگ هستند كه در بخش بالايى قصر حير غربى با يكديگر تركيب شده‌‏اند. لازم به تذكر است كه كار بازسازى قصر در موزه‌ي ملى دمشق مجدداً صورت گرفته است. اين دو تصوير، سبكى تقليدى از كاشى بود، و هنگامى‌كه كاشي‌‏كارى مورد توجه قرار گرفت، آن‏‌ها نيز مطرح شدند. تصوير اول دايره‏‌اى شكل است، و در وسط آن نيم‌‏رخ يك زن قرار گرفته و در دست خود يك پارچه پُر از ميوه دارد. دور گردن زن يك افعى‍ پيچيده شده كه جيا، الهه زمين را به ما يادآور مي‌‏شود. در محيط اين دايره يك دايره كشيده شده و داخل آن دايره‏‌هاى كوچك متصل به هم قرار دارند و در اين دايره‏‌هاى كوچك نقاشي‌‏هايى، از گياهان رسم شده، و اطراف دايره از خارج با تزيينات گياهى پوشيده شده است. در وسط، دو مخلوق با بدن انسان و سر و پاى حيوان به همراه دُم افعى رسم شده كه اسم آن را قنطورس دريايى ناميده‏‌اند. در جهت ديگر دايره، تصاوير حيوانات ديگر كه خيلى هم واضح نيست، رسم شده، احتمالاً دو روباه هستند كه يكى از آن‏‌ها مشغول خوردن انگور است و همچنين دو پرنده‌ي ماهي‌خوار (لك‌‏لك) و سگى كه، حيوانى را تعقيب مي‌‏كند. اين تصوير از دو طرف به يك نوار محدود مي‌‏شود كه اين نوار شامل تزيينات گياهى است و در نقش عربى، به عنوان يكى از اصول تزيينى به شمار مي‌‏رود. اما تصوير دوم، يك مستطيل بزرگ است كه به سه قسمت غير مساوى تقسيم شده است. محيط اين تصوير با نوارى تزيينى كه از گلِ چهار برگ، تزيين شده، موضوع قسمت بالايى تابلو، موسيقى است و يك زن در حال نواختن عُود است و مردى كه در ناى مي‌‏دمد. بين آن‏‌ها به‏‌وسيله‌ي دو قوس فاصله وجود دارد. هنرمند نقاش تا آن‌جا كه توانسته، جاهاى خالى را در تصوير پُر نموده و بدين‏‌ترتيب، در هر بخش، دو پرنده‌ي زاغ اضافه كرده است. در بخش دوم اين تابلو، يك اسب سوار قرار دارد كه چهار نعل مي‌‏تازد و دو آهو را دنبال مي‌‏كند. يكى از آهوان زخمى بر زمين افتاده و آهوى ديگر مضطرب و نگران است و با حالت ترس به شكارچى مي‌‏نگرد.

تصوير در سامرا


در دوره‌ي عباسيان، تصوير خطّى در سامراء، بين سال‏‌هاى 838 ـ 883 م پديد آمد. در حرم قصر جوسق، تصاوير
مختلفى وجود دارد كه شاخص‏‌ترين آن، تصوير دو رقاصه مي‌‏باشد كه در حال پُر كردن پياله‌‏هاى شراب با آب هستند و در حضور خليفه قرار دارند. همچنين تصاوير ديگرى چون شكار و كشتن آهو، يا تصاوير مجالس شراب‌خوارى كه بر روى دوازده كوزه‌ي سفال نقاشى شده و تزييناتى نيز دارد. اين تصاوير، زنان خواننده‌‏اى را تجسم مي‌‏كند كه به همراه شكارچيان و نظاميان و روحانيون هستند. تمام اين تصاوير با حالت وقار و با سبكى كه بيشتر فارسي‌‏گونه است، كشيده شده است. سبك تصويرى سامرا از طريق تولونين، به مصر انتقال يافت، گمان مي‌‏رود، تصاوير رسم شده بر سقف كليساى قصر پالرمو پايتخت سيسيل نيز، متأثر از هنر عربى اسلامى باشد. در اين جزيره ابتدا مسلمانان و بعد فاطميون 827 ـ 1061 حكومت داشتند. هنگامي‌كه نرماندي‌ها به رهبرى راجر اول و وليم دوم به آن‌جا آمدند، نسبت به مسلمانان در كارهاى هنرى و فرهنگى اعتماد كردند. از جمله آثار اعراب در تمدن نُرماندي‌ها، يكى همين تابلو است كه بيانگر معراج و تابلوى ديگر منظره‌‏اى است كه چند نفر دور يك بركه‌ي آب ايستاده‌‏اند، اين تصاوير، متأثر از سبك سامرا مي‌‏باشد.

منبع : برندزلینک

www.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 15 اسفند 1392 ساعت 17:31

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0