برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

درباره گرافیک شهری چه میدانید؟

درباره گرافیک شهری چه میدانید؟

گرافيك يا به تعبيري، ارتباط تصويري، شاخه اي فراگير از هنرهاي تجسمي است كه بيش از ساير هنرها همچون طراحي صنعتي، جلوهاي كاربردي دارد. اگرچه فرآيند شكل گيري گرافيك مانند ديگر گرايشهاي تجسمي، خلاقيت، مفهومگرايي و ساختار اصولمند تجسمي را به همراه دارد اما اين فرآيند، رهآورد ديگري را نيز لحاظ ميكند كه آن مخاطب است. يعني رهآوردي خلاق در ارائه مفاهيمي به مخاطبان، مبتني بر ساختار تجسمي، همانگونه كه ذكر شد. عنصر مخاطب، رويكرد گرافيك يا ارتباط تصويري را از ديگر هنرهاي تجسمي به هنرهاي كاربردي هدايت ميكند و اين تمايز در بسياري از موارد قابل مطالعه و توجه است. اگر در بحث شهرنشيني، نخستين دغدغه شهرسازي را ساخت مسكن و محل قرار و مكنت يافتن بدانيم، پس معماري چه نقشي را دنبال ميكند؟ شايد گفته شود ساختن مسكني مبتني بر ساختار اصول مند فني. اما در فرآيندي خلاق و مفهوم گرا.
از سوی دیگر در ره آوردي كلانتر، سؤال اين است كه طراحان شهري براي كدامين هدف هويت آكادميك را تشكيل ميدهند و كدام ارزشها را محل استناد اين هدف قرار ميدهند؟ باز شايد گفته شود طراحي شهري براساس ساختار اصول مند فني، علمي و هنري با نيازها و ضرورتهاي انساني، طبيعي و زيستمحيطي، علمالاجتماع و ديگر ضرورتها. با اين حال فصل مشترك قابل توجه در تمامي تعاريف فوق براي مخاطب و تقاضا و ضروريت های مخاطب است.
اگرچه ساختارهاي تعريف شده روندي جزء به كل و از درون به بيرون را در تاريخ بشري طي كرده است، اما امروزه اين ساختار وجود دارد و مدنيت و فرهنگ، آن را براي بشر فراهم آورده است. اگر نيازهاي طبيعي و غريزي بشر همراه با بخشي از ضرورت های روحي و رواني آن الزام تشكيل شهرنشيني و ساخت جامعه را رقم ميزند، بخش ديگري از اين نيازها و ضرورتها به همراه ساختار روحي و رواني، چگونه شهرنشيني و چگونه زندگي اجتماعي را رقم ميزنند.

بخش اخير همان بخشي است كه عمدتاً كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه؛ آن را نه تنها نياز و ضرورت نميدانند، بلكه نوعي تفنن و فانتزي تلقي ميكنند و آن چيزي جز هنر و خلاقيت نيست. ساختن مسكن در روند چگونه ساختن و كجا ساختن در انطباق با كدامين نيازهاي بشري ساختن، خود معماري را محل خلاقيت و طراحي مفهومي قرار ميدهد. اين كه بشر از كدامين وسايل بهره ببرد و وسايل جزء تا كل و خصوصي تا عمومي زندگي خود را مبتني بر كدامين نيازها قرار دهد، طراحي صنعتي را براي اين خلاقيت و استفهام مفاهيم عميقتر، تعريف ميكند.
سؤال اساسيتري كه در اين رهگذر به ذهن متبادر ميشود، اين است كه آيا بهرهمندي از رنگ و چگونگي آن تصاوير ـ همه آنچه كه در اطرافمان ميبينيم ـ قابل ملاحظه نيستند؟ پس چرا به رنگ لباسمان، مبلمان و وسايل محيطمان، حتي بدون تمركز و دقت خاص نيمنگاهي داريم و اگر توجه نداريم، چرا؟
آيا ميدانيد اغتشاش و آلودگي بصري چيست؟ نگاهي به اطرافتان در منزل، محل كار و محيط شهر بيندازيد. تناسب را در چه ميبينيد؟ عناصر و ساختارهاي اطرافمان طي چه فرآيندي به زيبايي و تناسب بدل ميشوند؟
در يك شهر آيا عنصري ناديدني داريم كه از ارتباط بصري ما مورد غفلت قرار گرفته باشد؟
عدم توجه ظاهري، دليل برناديده شدن آنها توسط ضمير ناخودآگاهمان نيست. زيرا دوربين چشمان با سرعتي بالا و با كيفيتي مرغوب تصاوير را در ناخودآگاه خود، ذخيره ميسازد.
آيا از ديدن فيلمي مغشوش و صدپاره با صدايي نامفهوم لذت ميبريد؟ این تأثير مستقيم آن فیلم بر روان و ناخودآگاه شماست كه با دیدن آن، روان شما را دچار عصبيت و پريشاني ميسازد. ناهماهنگی و اغتشاش در منظر شهری نیز چنین تاثیری بر شهروند می گذارد.
ارتباط بصري در نگاه شهري، خود، در جستوجوي آهنگي هارمونيك و جذاب از همنشيني فرآوردههاي بصري است. گرافيك شهري اين ساختار را در اصول و مباني تعريف ميكند، رنگ آميزي را تدوين ميكند و برايش موسيقي ميگذارد تا تصويري خلاق مبتني بر نيازها و ضرورتهاي روحي و طبيعي بشر در روند مدنيت وي، با آهنگي موزون از تمام عناصر فراهم آورد. گرافيك شهري، خانه شهري شما را، در روندي سالم و زيبا، در ارتباطات بصري قرار ميدهد. لذا بايد پرسيد طراحان شهري كه نيازها و ضرورت هاي مختلفي از زيست بشر در شهر مطالعه ميكنند، اين ارتباط سالم و زيباي بصري را چگونه تأمين كردهاند؟
فرم، رنگ، بافت، تجمع و تفرق، تعادل و ديگر عناصر و روابط بصري، كه حجم و سطح بصري فراوانی را شامل ميشوند، چه نقشي در طراحي يك شهر دارند؟ آيا به تعادل، هارموني، ريتم و تضاد فرم يا رنگ عناصر شهريمان، از ساختمانها و مبلمان شهري گرفته تا طراحي ساختار شهر، كوچه، خيابان، ميادين، بزرگراهها، پيادهراهها و... توجه داريم!؟
گرافيك شهري كيفيت و كميت اين ارتباطات را تعريف ميكند و در ساختار يك مديريت شهري آن را قانون لازمالاجرا ميسازد. گرافيك شهري يك مشت عناصر مشتت و آلوده كننده بصري شهر و روندي از طراحي و پوسترايز سفارشي و تهي از اين امتيازات نيست. گرافيك شهري تمام توان بصري شهر در هماهنگسازي و زيباسازي محيط بصري است.

منبع : برندزلینک

www.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 15 اسفند 1392 ساعت 15:40

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0