برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

نقش رسانه در گسترش ورزش های همگانی

نقش رسانه در گسترش ورزش های همگانی

ورزش این پدیده سازمان یافته اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم طی این دوران ، ابعاد اجتماعی ،اقتصا دی ،فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است. یکی از مهم ترین جنبه های آن همگانی بودن آن و تعبیری ورزش های همگانی است .
ورزش های همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی و فراهم کردن تکثر گرایی ورزش تقویت ورزش همگانی ، ورزش رقابتی ، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری شد پل چارتیر ورزش همگانی را متعلق به فرهنگ یک جامعه میداند کخ دارای ورزش های همگانی مخصوص به خود است . امروزه ورزش و به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افرا جامعه میشود .یکی از زیر شاخص های توسعه انسانی در جوامع قلم داد میگردد. همچنین به واسطه ی افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی میشود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا میبرد و از این راه به توسعه
همه جانبه آن جامعه کمک میکند . گذشته از این ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش هم دلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوند های اجتماعی ، کمک به فرایند جامعه پذیری افراد نیز دارد . یکی از جنبه های مهم و کار کردی ورزش های همگانی پیرامون ورزش قهرمانی است مول و همکاران در تحقیقی به اثر ورزش های همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند . آنها در مدل معروف اوقات فراغت خود ورزش های همگانی را پایه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای دانسته اند . در پژوهش دیگری آزمودنی ها بر نقش ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تاکید کرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلم داد کردند . در تحقیق دیگری که در همین زمینه در کشور روسیه انجام شده مدل هرمی به این منظور ارائه گردید که بر اساس آن ، هر چه پایه وسیع تر باشد، راس هرم غنی تر خواهد بود . گذشته از نقش و اهمیت ورزش همگانی در توسعه ورزش قهرمانی که طی تحقیقات متعددی به اثبات رسیده ،همانطور که اشاره شده است ورزش های همگانی از کارکرد های مهم اجتماعی فرهنگی به مراتب مهمتری نسبت به کارکرد های اقتصادی برخوردارند و این مهم ضرورت پرداختن به این مقوله و توسعه آن را در کشوری مثل کشور ما که در حل توسعه است ، باز می نماید به این منظور باید در جستجوی الگویی به منظور نهادینه شدن آن است که میتوانیم شاهد تغییرات سازنده آن بر روند توسعه کشور باشیم .
رسانه ها در ایران و توسعه ورزش همگانی
نتایج یک مطالعه با عنوان جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش های همگانی که توسط روشندل گزارش شده است ، نشان میدهد که رسانه های جمعی کشور اعم از مطبوعات رادیو و تلویزیون و تا حدودی سایر رسانه های همگانی ، با وجود داشتن ظریفیت و قابلیت بالقوه ، به منظور نهادینه سازی ورزش همگانی در کشور کارکردهای شناختی هنجاری و تنظیمی لازم به این منظور را دارا نیستند و بر اساس شواهد و قوانین موجود و مطالعات و تحقیقات انجام گرفته توجه آنها به ورزش های قهرمانی و حرفه ای بیشتر است . این مسئله شاید به دلیل سود آور بودن این مسئله باشد لیکن سیاستگذاران ، مدیران ، برنامه سازان نویسندگان و تهیه کنندگان رسانه ها باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که پرداختن به ورزش های همگانی و بسط و توسعه آن نه تنها یکی از رسالت های اجتماعی فرهنگی رسانه ها محسوب میشود ، بلکه پشتوانه محکمی برای ورزش قهرمانی کشور قلم داده میشود و توجه بیش از حد به جنبه تجاری ورزش در بلند مدت ممکن است رسانه ها را دچار بحران مشروعیت کند.
از این رو از آنجا که مدیران ارشد مهم ترین عامل نهادینه کردن به شمار میآید و مدیران تصمیم گیرنده و خط مشی گذار رسانه های جمعی کشور فرض است که در تعیین سیاست ها و اولویت های برنامه سازی توجه به توسعه ورزش های همگانی در کشور را بنا به دلایل پیش افراد جامعه شاهد اثرهای مستقیم و غیر مستقیم آن بر روند توسعه پایدار کشور خواهیم بود .
تلویزیون عاملی موثر در توسعه ورزش های همگانی در بین افراد جامعه
امروزه اهمیت ورزش های رسانه ای در دو بعد کمیت و کیفیت قابل بررسی است . کمیت رویدادهای ورزشی رسانه ای با تماشاگران میلیونی تلوزیون ، آن را به سوی بهبود کیفیت و قراردادهای رسانه ای گرانبها ، پیش برده است . وظیفه رسانه های گروهی تلاش برای ایجاد همبستگی ، تبادل عقاید و هیجانات و بهبود شاخصهای فرهنگی همراه با شکل دهی عقاید عمومی درباره موضوعات مختلف اجتماعی است .تلوزیون بدلیل سطح پوشش گسترده مخاطب نقش زیادی در مقایسه با دیگر رسانه های گروهی دارد . در سال های اخیر ورزش تلویزیونی ، به منزله پدیده ای با تاثیر جهانی ، تغیرات وسیعی در دامنه فعالیت ها ، فناوری ها ، کاربرد عمومی ، درآمد و توسعه داشته است .
توسعه ورزش ، یکی از اهدافی است که رسانه های ورزشی در فعالیت های خود دنبال میکنند مفهوم توسعه ، حرکتی در جهت وضعیتی بهتر است که هیچگاه پایان نمی پذیرد ، زیرا در هر نقطه شرایطی برای بهتر شدن وجود دارد . توسعه در ورزش نیز شبیه دیگر زمینه ها در محور های مختلفی صورت میگیرد .برای مثال در توسعه ورزش کشورها ، محورهایی چون کشاورزی ، صنعت ، اقتصاد یا حتی ورزش مورد توجه قرار میگیرد.در سند جامع توسعه ورزش کشور ، محور های مختلفی برای توسعه ورزش در نظر گرفته شده است که عبارتند از مولفه های ورزش ، منابع مالی ، نیروی انسانی ، فرهنگ محیط حقوقی ، علم ورزش ، تاسیسات و تجهیزات

منبع : برندزلینک

www.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 5 اسفند 1392 ساعت 18:44

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0