برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

گردشگري جوانان،فرصت يا تهديد

گردشگري جوانان،فرصت يا تهديد

جهانگردي واژه‌اي است فارسي به مفهوم «جهان گردنده و آنکه در اقطار عالم بسيار سفر کند.» جهانگردي ظاهرا معادل سياحت (عربي) و توريسم (فرانسه) است.«سياحت» در عربي به معناي زياد سفر کردن است و سياح يا معادل فارسي آن، جهانگرد، کسي است که زياد سفر مي‌کند. اما در زبان رايج فارسي، از نظر کمي، تفاوتي ميان جهانگردي و مسافرت يا سفر وجود دارد. يعني اغلب فارسي زبانان جهانگردي را مترادف با زياد سفر کردن مي‌دانند، در حالي که واژه‌هاي «سفر و مسافرت» به سفرهاي کوتاه مدت دور يا نزديک نيز مربوط مي‌شود.هم اکنون، با وجود اينکه در زبان فارسي گفتاري و نوشتاري استفاده از واژه‌هاي «جهانگردي و جهانگرد» به جاي سفر و مسافرت و مسافر مرسوم است، به کار بردن واژه‌هاي مزبور در گفتگوي ميان مردم چندان نيست و بيشتر مردم ترجيح مي‌دهند واژه‌هاي مسافرت، سفر و مسافر را به کار برند.علل جهانگردي: Tourism Factorsتقاضاي جهانگردي تقاضايي است ويژه و مشخص که از علت يابي و انگيزه‌هاي کلي آن متولد مي‌شود. انگيزه‌ها و علت يابي‌ها بايد پاسخگوي اين نيازها باشد:نياز به امنيت، نياز به خود تاييدي و نياز به آزادي. براساس تحقيقات به عمل آمده برروي مشخصه‌ها و ويژگي هاي رواني، به نظر مي‌رسد که اين نيازها، انگيزه‌هاي رفتاري افراد بشر را تشکيل مي‌دهند.در اين جا جهت جلوگيري از اطاله کلام تنها به انگيزه‌هاي جهانگردي در ارتباط با سن اشاره مي‌کنيم. چنانچه سه گروه و مرحله سني شامل جوانان، ميان سالان و سالخوردگان را در نظر بگيريم به خوبي درمي‌يابيم انگيزه‌هاي جهانگردي براي هر کدام از اين مراحل سني متفاوت است.جهانگردي جوانان: Youth Tourismدر اين نوع از جهانگردي به طور ريشه‌اي نياز به آزادي و خودمحوري به چشم مي خورد. خواست‌هاي اين طبقه از جهانگردان در قالبي ناهمگون، تازه، ماجراجويانه، ضدنظم و ترتيب و خود محور متجلي مي‌شود. در اين مرحله سني افراد به هيچ وجه جهانگردي سازمان يافته و گشت‌هاي منظم را نمي‌پذيرند.اساساً مطالعه گردشگري جوانان جدا از ساير رفتارهاي جوانان و خرده فرهنگ جواني، ميسر نيست. از اين منظر، فرهنگ جوانان را از دريچه مصرف قابل بررسي است، بر همين قياس گردشگري جوانان از مصرف زمان، مکان و نشانه ارزيابي مي‌شود.گردشگري جوانان و فرهنگ جواني در تعامل و تاثير و تاثر متقابل با هم قرار دارند؛ همان طور که گردشگري جوانان بر اساس شاخصه هاي فرهنگ جواني قابل فهم است، فرهنگ جواني نيز بر اعمال توريستي مبتني و متکي است. به عبارت ديگر فهم گردشگري جوانان بر مبناي مولفه‌هاي خرده فرهنگ جواني- که خود با رويکرد مصرف قابل بررسي است - استوار است.بر اساس آمار‌هاي سازمان جهاني گردشگري (WTO) ، طي چند سال اخير ، مسافرت جوانان، بيشترين سهم را در گسترش صنعت گردشگري داشته است. مسافرت جوانان تقريبا 20 درصد از گردشگران بين‌المللي را تشکيل داده و يکي از سريع‌ترين بخش هاي گردشگري در حال رشد طي چند سال اخير شده است.همچنين بر طبق آمار به دست آمدۀ اين سازمان و کنفدراسيون مسافرت هاي علمي و آموزشي جهان (WYSE) هزينه جوانان در هر سفر تا 40درصد افزايش پيدا کرده و تقريبا 80 درصد از جوانان از مکان‌هاي مورد بازديد خود با هيجان و به خوبي ياد کرده اند.گزارشات حاکي از آن است که نزديک به 70 درصد از جوانان به منظور، يادگيري زبان، کار يا تحصيل و يا براي خوش‌گذراني به کشورهاي خارجي سفر مي‌کنند از اين رو تقريبا 60 درصد از سازمان هاي گردشگري جهان نقش گردشگران جوان را در توسعه صنعت گردشگري کشورهاي خود بسيار مهم ارزيابي کرده‌اند.کشورهاي استراليا، آمريکا و فرانسه از جمله مهم‌ترين کشورهايي هستند که مورد توجه جوانان قرار گرفته‌اند.جمعيت کشور ما، از نظر جمعيتي، ساختار جواني دارد، لذا اين امر در نگاه بسياري از صاحبنظران و سياستگذاران دنيا، به عنوان فرصتي مناسب جهت رشد و توسعۀ يک کشور و سرزمين قلمداد مي شود، ليکن همگان بر اين امر واقفند که اگر زمينه‌هاي رشد و تعالي درست و مناسب، اين نيروي عظيم و پتانسيل بالقوه، به نحو شايسته و مناسبي ايجاد نشود، خود مي‌تواند به بستري جهت ايجاد بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تبديل شود. از اين رو، ضروري است تا با به کارگيري راهکارهاي جديد و خلاقانه، از يک سو، فرصت گذران اوقات فراغت و تخليۀ هيجاني دوران پر شر و شور جواني را فراهم سازيم و هم از سوي ديگر با کاناليزه کردن اين امر به سمت توسعۀ گردشگري جوانان، زمينه‌هاي اشتغال آنان را در مقاصد گردشگري، فراهم سازيم.به اين ترتيب هم فرصتي جهت غني سازي اوقات فراغت جوان فراهم ساخته ايم تا مسير پر تنش و بعضاً پر اضطراب اين دوران به سلامت و نشاط سپري شود و هم موفق شده‌ايم، تا با مديريت لايق و کارآمد و خوش سليقه، بسترهاي اشتغال زايي پايدار و مولد را براي همين جوانان در نقاط مختلف کشور فراهم سازيم.البته شايد سخن گفتن در اين خصوص آسان و ليکن در مقام عمل بسيار سخت و دشوار باشد، چراکه اجرايي شدن، طرح هاي از اين دست، در وهلۀ نخست، نيازمند وقوف سياستگذاران و برنامه ريزان کلان کشور به اين نکته است، که اصولاً گردشگري، فرايندي خطر ساز نيست، بلکه امري آرامش ساز و نرم افزاري است، که مي بايست با همکاري همه جانبۀ همۀ دستگاه ها(البته فارغ از شعارهاي مرسوم ولي غير پايدار) و با ايجاد فضاي همدلي و همفکري با قشر جوان(البته در چارچوب قواعد عرفي و ليکن منعطف و منطبق با خواسته هاي به حق و معقوق جوانان) به منصه ظهور رسد.منبع : برندزلینکwww.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 13 اسفند 1392 ساعت 14:48

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0