برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

مدیریت کیفیت علوفه

مدیریت کیفیت علوفه

مدیریت کیفیت علوفه
تولید علوفه به طور کلی عبارت است از تبدیل انرژی خورشید به وزن زندهٔ گیاهی، که سیستم تولید ساختمان حیوانات مرتعی است.
تولید علوفه درفصل ۱ تعریف شد که به طور کلی عبارت است از تبدیل انرژی خورشید به وزن زنده ی گیاهی ،که سیستم تولید ساختمان حیوانات مرتعی است . به دلیل اینکه وزن زنده گیاهی ارزش انرژی را برای مصرف کننده های ثانویه محدود می کند، ارزش این منابع تجدید پذیر در تولید دوم و سوم توسط حیوانات چرنده است. توزیع زمانی تولید علوفه مرز ها رابرای استفاده مستقیم و غیر مستقیم از منابع مرتعی تعیین می کند.
هدف ما در این فصل نمایش نقش حیوانات چرنده و تبدیل مواد ثابت شیمیایی گیاهان به تولیدات حیوانی است (غذا و فیبر). برای این کار ما فرایندهای فیزیولوژیکی و فعل وانفعالات را در گیاهخواران دنبال می کنیم و چگونگی این گزارش در رژیم غذایی که مصرف می شود را توضیح می دهیم. با این بحث به ضرورت فعل و انفعالات در مدیریت مواد غذایی گیاهخواران مرتع و حیوانات اهلی خانگی پی می بریم.

تعیین کیفیت علوفه گونه های موجود در مراتع یکی از مهم ترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح مراتع لازم و ضروری است. گونه های گیاهی مختلف دارای ارزش غذایی متفاوتی می باشند و تعیین نیاز روزانه دام بر مبنای 5/1 یا 2 کیلوگروم علوفه خشک در همه تیپ های گیاهی عاقلانه به نظر نمی رسد. کیفیت علوفه مفهومی کلی دارد و نشان دهنده ارزش غذایی و میزان انرژی در دسترس دام می باشد. فاکتورهای مختلفی روی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی موثرند که از مهمترین آنها می توان عوامل اقلیمی، خاک و مراحل رشد گونه اشاره کرد. در این تحقیق با نمونه برداری از دو گونه Haloxylon persicum و Haloxylon aphyllum از خانواده اسفناجیان در ده تکرار کیفیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سرشاخه های رشد سال جاریاین گونه در منطقه فگزی شهرستان اصفهان برداشت گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه، شاخص های کیفی پروتئین خام، ADF، و الیاف خام نمونه ها اندازه گیری شد و سپس با استفاده از تجزیه واریانس میانگین داده ها با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان پروتئین خام در گونه Haloxylon aphyllum نسبت به گونه Haloxylon persicum بیشتر ولی میزان درصد الیاف خام در سیاه تاغ کمتر از زردتاغ می باشد. همسویی و همبستگی معنی داری بین فاکتورهای انرژی متابولیسمی، هضم پذیری و ADF مشاهده نشد. مقایسه دو گونه نشان داد که گیاه سیاه تاغ از کیفیت بالاتری برخوردار است.

ارسال شده در تاریخ : 11 اسفند 1392 ساعت 20:35

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0