برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

پرسش و پاسخ در مورد كاشت حلزون

پرسش و پاسخ در مورد كاشت حلزون


پرسش و پاسخ در مورد كاشت حلزون


1- كاشت حلزون چيست ؟
2- منظور از ناشنوايي عصبي چيست ؟ آيا اين به معناي عدم وجود عصب شنوايي است ؟
3- آيا با وجود سالم بودن عصب شنوايي آسيب يا اختلال سلولهاي موئي شكل حلزون ميتواند باعث ناشنوايي شود؟
4- كاشت حلزون چگونه به افراد نا شنوا كمك ميكند؟
5- كاشت حلزون از چند قسمت تشكيل شده است ؟
6- اجزاء داخلي كاشت حلزون شامل چه قسمتهايي است ؟
7- منظور از بخش خارجي كاشت حلزون چيست ؟
8- پردازشگر گفتار به چه اندازه است ؟
9- كويل خارجي در كجا قرار دارد؟
10- نحوه صحيح قرارگيري كويل خارجي چگونه است ؟
11- آيا ميتوان پردازشگر گفتار را موقع شب در آورد؟
12- آيا فرد كاشت شده ميتواند در ورزشهائي مانند فوتبال ؛ شنا و تنيس فعاليت كند؟
13- آيا از طريق كاشت حلزون شنوائي كاملا طبيعي ميشود؟
14- براي استفاده مطلوب از كاشت حلزون چقدر زمان لازم است؟
15- توسط كاشت حلزون چه سيگنالهاي صوتي را ميتوان دريافت نمود؟
16- آيا افراد كاشت شده ميتوانن گفتار را بدون لبخواني درك نمايند؟
17- آيا كاشت حلزون لبخواني را آسانتر ميكند؟
18- آيا افراد كاشت شده ميتوانند از تلفن استفاده كنند؟
19- آيا افراد كاشت شده ميتوانند از راديو و تلويزيون استفاده كنند؟
20- آيا افراد كاشت شده ميتوانند صداي موسيقي را بشنوند؟
21- آيا كاشت حلزون برروي وزوز گوش تاثير دارد؟
22- كاشت حلزون چه خطراتي ميتواند داشته باشد؟
23- كاشت حلزون ازچه زماني مورد استفاده قرار گرفت ؟
24- كاشت حلزون در كودكان چه انتظاراتي را برآورده ميكند؟
25- آيا دستگاه كاشت شكلهاي متفاوتي دارد؟
26- ميزان سودمندي عمل كاشت تا چه اندازه است ؟
27- چه عواملي در كانديداتوري فرد مورد نياز است ؟
28- شرايط كانديد شدن براي عمل كاشت حلزون چيست ؟
29- صداي خود شخص بعضي مواقع خيلي بلند و بعضي مواقع خيلي ضعيف احساس ميشود ؛ آيا دستگاه كاشت ميتواند در كنترل بلندي صداي افراد كمكي بكند؟
30- آيا در كاشت حلزون صداهاي نا خوشايندي وجود دارد؟
31- افراد كاشت حلزون شده چگونه از دستگاه كاشت استفاده ميكنند؟
32- آيا نتايج كاشت حلزون در بزرگسالان و كودكان با همديگر متفاوت است؟
33- چگونه به كودكان خود كمك كنيم تا از كاشت حلزون استفاده مفيدتري داشته باشند؟
34- قبل از كاشت حلزون چه آزمايشاتي لازم است ؟
35- آيا بيمار بلافاصله بعداز كاشت حلزون ميتواند بشنود؟
36- چرا آموزشهاي تربيت شنوائي 3-6 هفته بعداز جراحي شروع ميشود؟
37- تنظيم اساسي دستگاه كاشت حلزون چگونه صورت ميگيرد؟
38- همكاري و فعاليت بيمار كاشت حلزون شده چقدر مهم است ؟

1-كاشت حلزون چيست ؟

كاشت حلزون وسيله اي است براي افرادي كه از سمعكهاي بسيار قوي هم نمي توانند استفاده بهينه داشته باشند . تا از طريق اين وسيله بتوانند صداهاي اطراف خودشان را شنيده و بتوانند گفتار ديگران را بدون لبخواني بهتر درك كرده و تا حدودي از وسايلي مثل تلفن استفاده كنند.
سيستم كاشت حلزون امواج صوتي اكوستيكي را به امواج الكتريكي تبديل كرده و بلافاصله به عصب شنوائي در گوش داخلي منتقل مي نمايد ؛ عصب شنوائي بوسيله اين امواج الكتريكي تحريك شده و ايمپالسهاي عصبي را به مغز منتقل مي كند ودر نتيجه باعث درك اصوات مي شود.

2- منظور از ناشنوايي عصبي چيست ؟ آيا اين به معناي عدم وجود عصب شنوايي است ؟

نه خير ؛ عصب شنوايي حتي در ناشنوايان عصبي هم ممكن است عملكرد پتانسيلي آرامي داشته باشد ودر بيشتر ناشنوايان عصب شنوايي سالم بوده و يا عملكرد ناقصي دارند. ودر بيشتر موارد سلولهاي موئي شكل آسيب ديده و يا ازبين ميروند.بطور طبيعي وقتي امواج صوتي وارد گوش مي شود بوسيله سلولهاي موئي بسيار ريز تبديل به امواج الكتريكي شده و از طريق عصب شنوايي به مغز منتقل ميشود ودر نتيجه شنوايي در مغز ايجاد ميگردد. اگر سلولهاي موئي آسيب ببينند مكانيسم تبديل اصوات اكوستيكي به اصوات الكتريكي بطور صحيح انجام نشده ودر نتيجه عصب شنوايي تحريك نشده و شنوايي در مغز ايجاد نم گردد.

3- آيا با وجود سالم بودن عصب شنوايي آسيب يا اختلال سلولهاي موئي شكل حلزون ميتواند باعث ناشنوايي شود؟

مسلما بلي ؛ در اكثر بيماران آسيب سلولهاي موئي شكل حلزون باعث ناشنوائي شده ودر تعدادبسيار كمي عصب شنوائي آسيب ميبيند.

4- كاشت حلزون چگونه به افراد نا شنوا كمك ميكند؟
كاشت حلزون تحريكات بسيار ضعيفي را در نزديكي عصب شنوائي ايجاد كرده و از طريق تحريك عصب شنوايي باعث انتقال صوت به مغز ميگردد؛ اين اصوات توسط مغز شناسايي شده ودر نتيجه باعث درك شنوايي ميشود. عملكرد كاشت حلزون تقريبا شبيه عملكرد سلولهاي موئي حلزون بوده ودر حقيقت اصوات منتقل شده را تبديل به اصوات الكتريكي نموده و از اين طريق عصب شنوايي را تحريك ميكند ؛ اما هيچ موقع نمي تواند عملكرد شنوايي مادرزادي را داشته باشد.

5- كاشت حلزون از چند قسمت تشكيل شده است ؟
كاشت حلزون از دو قسمت عمده تشكيل شده است :
1) بخش داخلي كه توسط عمل جراحي در داخل گوش قرار ميگيرد.
2) بخش خارجي كه مانند سمعك جيبي و پشت گوشي در خارج گوش قرار ميگيرد.


6- اجزاء داخلي كاشت حلزون شامل چه قسمتهايي است ؟
بخش داخلي كاشت حلزون شامل يك وسيله كويل مانند و يك رشته الكترود ميباشد. اين قسمت توسط جراحي در پشت گوش ودر داخل استخوان گيجگاهي ورشته هاي الكتروددر داخل حلزون و لابرينت گوش داخلي جا گذاري ميگردد. اصوات الكتريكي ايجاد شده توسط رشته هاي الكترود باعث تحريك عصب شنوايي شده ودر نتيجه احساس شنوايي در مغز ايجاد ميشود.

7- منظور از بخش خارجي كاشت حلزون چيست ؟
قسمت بيروني دستگاه امواج صوتي را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل ميكند و شامل ميكروفون ؛ پردازشگر گفتار و يك كويل خارجي ميباشد. ميكروفون انتقال امواج صوتي و تبديل آن به امواج الكتريكي را بعهده داشته و پردازشگر گفتار اين امواج الكتريكي را اصلاح و تعديل كرده و از طريق يك كابل آنرا به كويل خارجي منتقل ميكند . اگر كويل خارجي در روي سر به كويل داخلي متصل بوده باشد اين امواج به كويل داخلي منتقل شده و از طريق رشته هاي الكترود ؛عصب شنوايي تحريك شده و امواج صوتي به مغز منتقل گرديده و شنوايي احساس ميگردد.

8- پردازشگر گفتار به چه اندازه است ؟
پردازشگر گفتار به دو شكل موجود است :
نوع اول پشت گوشي و كوچك بوده و تقريبا به اندازه سمعكهاي پشت گوشي معمولي است .
نوع دوم بصورت جيبي بوده و تقريبا به اندازه واكمن هاي كوچك ميباشد.


9- كويل خارجي در كجا قرار دارد؟
كويل خارجي روي پوست سر در پشت گوش و دقيقا در محل قرار گيري جعبه كويل داخلي در زير پوست كه بصورت آهن ربائي ميباشد ؛ نصب ميشود. اگرهردو كويل درست روي همديگر قرار نگيرند درك صداها ضعيف شده و يا كلا از بين ميرود. نحوه قرار گيري كويل خارجي روي كويل داخلي از اهميت زيادي برخوردار است.

10- نحوه صحيح قرارگيري كويل خارجي چگونه است ؟
كويلهاي خارجي و داخلي هردو داراي خاصيت آهنربائي بوده و به محض نزديك شدن به يكديگر به همديگر وصل شده ودر جاي اصلي خودشان قرار ميگيرند ؛ با توجه به آهنربائي بودن اين قسمتها نيازي به كوتاه كردن موها وجود ندارد.


26-ميزان سودمندي عمل كاشت حلزون چه اندازه است ؟

1- افزايش آگاهي از اصوات محيطي

2- بهبود شناسايي اصوات گفتاري

3- توليد و افزايش مهارتهاي لبخواني

اگرچه سطح موفقيت يك فرد نمي تواند قابل پيش بيني باشد ؛ اما استفاده دراز مدت از توانبخشي شنوايي ميتواند سبب بالا بردن موفقيت گردد. ضمنا بايد ياد آور شد كه سودمندي كاشت حلزون در ميان دريافت كنندگان متفاوت است.

27- چه عواملي در تعيين كانديداتوري فرد مورد نياز است ؟

ارزيابي هاي پيش از كانديداتوري عبارتند از :
1- ارزيابي هاي شنوايي شناسي
2- استفاده آزمايشي از سمعك
3- معاينات پزشكي
4- مشاوره روانشناسي


28-شرايط كانديد شدن براي عمل كاشت حلزون چيست؟

1- سن 18 ماه يا بيشتر
2- افت شنوايي عميق دو طرفه
3- عدم استفاده مطلوب از سمعك و يا ديگر وسايل كمك شنوايي
4 - عدم هرگونه ممنوعيت پزشكي
5- انگيزش بالا و داشتن انتظارات معقول
6- شركت در برنامه هاي آموزشي تربيت شنوايي با تكيه برمهارتهاي شنيداري و گفتاري

منبع : برندزلینک

www.brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 10 اسفند 1392 ساعت 16:47

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : rezasharif
نام کاربری : gharibe12
تاریخ عضویت : 1 اسفند 1392
تعداد مقالات ارسالی : 577
تعداد لینک ها : 0