برندزلینک

مرجع لینک

برندهای برتر

افزایش رتبه

افزایش محبوبیت

افزایش ترافیک

نکات مهم مرتبط باحسابداری مطالبات

نکات مهم مرتبط باحسابداری مطالبات

1) حسابهای دریافتنی یا بدهکاران آن گروه از مطالبات واحد تجاری است که مستند به اسناد تجاری(نظیرچک وعده داروسفته) نبوده و ازبابت طلب ایجاد شده هیچگونه مدرک قانونی مبنی بر پرداخت بدهی درآینده از شخص بدهکار دریافت نشده است . حساب های در یافتنی به دو گروه تقسیم می شوند.

الف)حسابهای دریافتنی تجاری – مطالباتی هستند که رابطه مستقیم با عملیات عادی ومستمر واحد تجاری،ازطریق فروش نسیه کالاها وخدمات ایجاد می شوند.

ب) حسابهای دریافتنی غیرتجاری- مطالباتی هستندکه رابطه مستقیم باعملیات عادی ومستمر واحد تجاری ندارند. مانندمطالبات ناشی از فروش نسیه دارایی های ثابت ویا مطالبات ناشی ازفروش نسیه دارایی های ثابت ویا مطالبات ازمدیران وکارکنان بابت علی الحساب های پرداختنی .


2) حسابهای دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی(یعنی خا لص مبلغی که انتظار می رودبه صورت وجه نقد دریافت شود) ارزیابی میشود.

3) هزینه مطالبات سوخت شده (مشکوک الوصول )به دلیل آن که در اثرعدم دقت در اعطای اعتباراز طرف مدیران واحد تجاری ویا عدم اتخاذ روش های مناسب برای وصول مطالبات حادث شده و نتیجه سوء عملکردمدیران اجرایی را در رابطه با مطالبات نشان میدهد ،لذا باید جزء هزینه های عمومی و اداری در صورت سودوزیان طبقه بندی شود.

4) در روش شناسایی ویژه حسابهای دریافتنی واحد تجاری (روش موردی )کلیه حسابهای دریافتنی واحد تجاری مورد بررسی قرارگرفته و مطالباتی که وصول آنها مشکوک به نظر می رسد،تعیین و نسبت به آنهاذخیره در نظر گرفته میشود. این روش دقیق ترو قابل اطمینان تر از سایر روش های برآورد مطالبات مشکوک الوصول است ولی به علت هزینه ای که کاربرد آ ن دارد برای واحد های تجاری که تعداد حسابهای دریافتنی آن ها زیاد است ، اقتصادی نیست وتنها واحد های تجاری که تعداد حسابهای در یافتنی آن ها زیاد است، اقتصادی نیست و تنها واحدهای تجاری که تعداد حساب های در یافتنی آن ها محدود می باشداز این روش استفاده می کنند.

5) هنگامی که یکی از بدهکارانی که طلب از وی غیرقابل وصول تشخیص داده شده و از دفاترحذف گردیده درسال های بعد اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از دارایی ازبدهی خود نماید ‌‍؛

الف) چنانچه روش اتخاذی واحد تجاری درمورد مطالبات سوخت شده روش حذف مستقیم باشد ،بازیافت مجددطلب سوخت شده نوعی درآمد محسوب شده و ابتدا به بدهکارحساب های دریافتنی وبستانکاردرآمد متفرقه منظور میشود،سپس مبلغ وصول شده به شیوه عادی ثبت می گردد . بنابراین بازیافت مطالبات سوخت شده در این روش باعث افزایش سود خا لص می شود.

ب) چنانچه روش اتخاذی واحد تجاری در مورد مطالبات سوخت شده روش ایجاد ذخیره باشد،ابتدا ثبت اولیه به هنگام حذف طلب برگشت داده میشود، سپس وصول از بدهکاران همانند روال عادی ثبت میگردد. بنابراین بازیافت مطالبات سوخت شده در این روش تاثیری بر سود خالص ندارد.

6) درکلیه روش های دیدگاه ترازنامه ای مانده قبلی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مورد توجه قرار میگیرد. چنانچه مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول قبل از تعدیل بستانکار باشدومبلغ ذخیره مورد نیازبیش از مانده بستانکارحساب ذخیره باشد،بابت مابه التفاوت ،هزینه مطالبات مشکوک الوصول بدهکارو ذخیره مطالبات مشکو ک الوصول بستانکار می شود و در مواردی که مبلغ ذخیره مورد نیاز با مانده حساب ذخیره مزبور باشد،بابت مابه التفاوت ،ذخیره مطالبات مشکو ک الوصول بدهکاروسایر درآمدها بستانکار می شود. چنانچه مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول قبل از تعدیل بدهکار باشد،مبلغ ذخیره مورد نیازبا مانده حساب ذخیره جمع شده و بدهکارحساب ذخیره مطالبات مشکو ک الوصول و بستانکار حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور می شود.

7) در مواردی که واحدهای تجاری محصولات خود رابه طور نسیه می فروشند معمولا مبلغ در یافتی بابت فروش بیش از قیمت نقدی کالا است در این گونه موارد،در زمان فروش،مبلغ صورت حساب فروش پس از کسر تخفیف نقدی به بدهکار حساب های دریافتنی و بستانکارحساب فروش منظور می شود.چنانچه مشتری بدهی خود رادر دوره مشمول تخفیف پرداخت نماید،وجوه نقد بدهکار و در مقابل حساب های دریافتنی بستانکار می شود .در صورت عدم استفاده از تخفیف نقدی توسط مشتری،مبلغ دریافتنی بیش از مبلغ اسمی حساب های دریافتنی بوده که مبلغ اضافه در یافتی به بستانکار حساب \\\"تخفیفات نفدی استفاده نشده \\\" منظور می شود. تخفیفات نقدی استفاده نشده به عنوان \\\" درآمد تامین مالی \\\" تلقی شده و به طور جداگانه در صورت سود و زیان گزارش می شود.

8) در صورتی که برگشت از فروش وسایر ادعاها قابل ملاحظه وعمده باشد، باید ذخیره لازم از این بابت برآوردو در بدهکار حساب \\\" برگشت از فروش و تخفیفات \\\" و بستانکار حساب \\\" ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات \\\" منظور شود. حساب برگشت از فروش و تخفیفات در صورت سودو زیان از قروش کسر می شود و ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات نیز در ترازنامه از حساب های دریافتنی کسر می شود تا خالص ارزش بازیافتنی حساب های دریافتنی در ترازنامه منعکس گردد.

9) اسناد دریافتنی بلند مدت به ارزش فعلی اندازه گیری و در ترازنامه ارائه می شوند و تفاوت بین ارزش فعلی و مبلغی که در تاریخ سررسید باید وصول شودبه عنوان بهره (سود تضمین شده )تلقی می شود.

10) موضوع تنزیل اسناد توسط بانک ها به صورت خرید \\\"خرید دین\\\" که یکی از انواع معاملات عقود اسلامی مورد پذیزش قرارگرفته است . نحوه تنزیل اسناد در بانک ها بدین صورت است که دارنده اسناد برای تامین منابع نقدینگی پیش از تاریخ سررسید اسناد به بانک مراجعه و آن رانزد بانک تنزیل می نماید. بانک معمولا با توجه به مدت منابع نقدینگی پیش از تاریخ سر رسید اسناد به بانک مراجعه و آن را نزد بانک تنزیل می نماید. بانک معمولا با توجه به مدت تنزیل (فاصله زمانی تاریخ تنزیل تا سررسید)و با در نظر گرفتن نرخ تنزیل متداول در بانک و با استفاده از فرمول تنزیل ،سود وکارمزد تنزیل را محاسبه و از اصل مبلغ سفته کسر و باقی مانده را در وجه تنزیل کننده پرداخت می نماید.

11) صدور چک مدت داریا چک وعده دارطبق قوانین و مقررات تجاری ایران مجاز نمی باشد، اما با توجه به مزیت آن به عنوان یک سند رسمی و قابلیت نقل وانتقال آن ، عملا صدور چک مدت دار در معاملات تجاری ایران رایج می باشد. مطالبات ناشی از معاملاتی که به صدور چک مدت دار انجامیده، تحت عنوان \\\"چک های در یافتنی \\\" یا \\\"اسناد دریافتنی \\\" در حساب ها ثبت می شود.

منبع: برندزلینک - مرجع لینک برند های برتر
brandslink.ir

ارسال شده در تاریخ : 22 فروردین 1393 ساعت 23:37

بازگشت به صفحه اصلی مقالات

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر

برای ثبت نظر ابتدا با حساب کاربری خود وارد سایت شوید

ارسال کننده
نام ونام خانوادگی : : حسن حسین زاده
نام کاربری : ali_123
تاریخ عضویت : 2 فروردین 1393
تعداد مقالات ارسالی : 1000
تعداد لینک ها : 0